Menu

Advocatenkantoor OGV BVBA

Advocatenkantoor OGV BVBA is een praktijk die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een energiek advocatenkantoor dat juridische dienstverlening biedt aan zowel ondernemingen als particulieren.

Het kantoor is reeds meer dan 40 jaar actief en kan bogen op een zeer ruime ervaring.

Het werd in 1975 opgestart door Luk Obbels in een kantoor gelegen aan de Bouwelsesteenweg 4b te Nijlen.

Meester Luk Obbels was naast advocaat ook al 26 jaar plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, en werd al meer dan 26 jaar aangesteld als curator, vaak in belangrijke faillissementen. Hij overleed op 11 juli 2019 na een moedig gedragen ziekte.

Meester Gary Garner vervoegde het kantoor van Mr. Obbels in 2015 en heeft een rijkelijk gevulde carriere als advocaat, ondermeer in handelszaken zowel nationaal als internationaal, in aannemingszaken, familiezaken en in het algemeen het burgerlijk recht.

Meester Kaylie Van den Bergh vervoegde in 2016 het kantoor. Meester Van den Bergh behartigt in het kantoor zaken van algemeen burgerlijk recht en in het bijzonder zaken in familie-en familiaal vermogensrecht.

Mr. Garner en Mr. Van den Bergh associeerden in 2019 en baten sindsdien het kantoor uit met BV OGV.

Meester Hanne Van Scharen vervoegde het kantoor in september 2018 en werkt sinds de voltooiing van haar stage in september 2020 op het kantoor als medewerker. Meester Van Scharen heeft bijzondere interesse in verkeers- en verzekeringszaken, alsook handels-en ondernemingsrecht.

Meester Jens Van Looy startte in oktober 2020 zijn stage op het kantoor.

Bij de aanpak van elk dossier worden de belangen van de cliënt maximaal verdedigd en wordt een zo correct mogelijk advies verleend, niet alleen rekening houdende met de theorie, doch ook vertrekkende vanuit de dagdagelijkse praktijk.

De rechtsgebieden waarin het kantoor actief is (alfabetisch):

 • aannemingsrecht en bouwrecht
 • algemene adviesverlening
 • bijstand bij onderhandelingen in het algemeen
 • echtelijke moeilijkheden
 • erfrecht
 • faillissementsrecht
 • familierecht en familiaal vermogensrecht
 • handelsrecht
 • huur
 • invorderingen en incasso
 • ondernemingen in moeilijkheden
 • strafrecht
 • vennootschapsrecht
 • verkeersrecht
 • verzekeringsrecht

Ons kantoor legt de focus op het bekomen van beste resultaat voor de cliënt, steeds rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het geschil.