Menu

OGV Advocaten

Het advocatenkantoor OGV Advocaten BVBA kan zich beroepen op een team van advocaten met tezamen meer dan 35 jaar ervaring. Het kantoor heeft ook sedert al deze jaren een gevestigde praktijk in Nijlen.

Het kantoor behandelt dossiers inzake handelsrecht, vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, incasso, strafrecht en verkeersrecht.

De oprichter, Meester Luk Obbels was naast advocaat ook al 26 jaar plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, en werd al meer dan 26 jaar aangesteld als curator, vaak in belangrijke faillissementen. Hij overleed op 11 juli 2019 na een moedig gedragen ziekte.

Meester Gary Garner heeft een rijkelijk gevulde carriere als advocaat, ondermeer in handelszaken zowel nationaal als internationaal, in aannemingszaken, familiezaken en in het algemeen het burgerlijk recht.

Meester Kaylie Van den Bergh, die recenter het kantoor vervoegde, behartigt in het kantoor voornamelijk familiezaken, verkeerszaken en zaken van algemeen burgerlijk recht.

Meester Hanne Van Scharen vervoegde het kantoor in september 2018 en voltooit thans haar stage als advocaat.

U kan op ons kantoor terecht voor al uw juridische problemen. U zal in ons een onafhankelijke juridische partner vinden, die grondig en krachtdadig uw belangen zal verdedigen en uw juridische zaken, hoe complex ook, zal behartigen.

Kosten en Erelonen

De te betalen vergoeding is opgesteld uit enerzijds de kosten en anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat. Lees meer »