Menu

OGV Advocaten

Het advocatenkantoor OGV Advocaten BVBA kan zich beroepen op een team van advocaten met tezamen meer dan 35 jaar ervaring. Het kantoor heeft ook sedert al deze jaren een gevestigde praktijk in Nijlen.

Het kantoor behandelt dossiers inzake handelsrecht, vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, incasso, strafrecht en verkeersrecht.

De oprichter, Meester Luk Obbels was naast advocaat ook al 26 jaar plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, en werd al meer dan 26 jaar aangesteld als curator, vaak in belangrijke faillissementen. Hij overleed op 11 juli 2019 na een moedig gedragen ziekte.

Meester Gary Garner heeft een rijkelijk gevulde carriere als advocaat, ondermeer in handelszaken zowel nationaal als internationaal, in aannemingszaken, familiezaken en in het algemeen het burgerlijk recht.

Meester Kaylie Van den Bergh vervoegde in 2016 het kantoor en werd sinds 2019 vennoot. Meester Van den Bergh behartigt in het kantoor zaken van algemeen burgerlijk recht en in het bijzonder zaken in familie-en familiaal vermogensrecht.

Meester Hanne Van Scharen vervoegde het kantoor in september 2018 en werkt sinds de voltooiing van haar stage in september 2020 op het kantoor als medewerker. Meester Van Scharen heeft bijzondere interesse in verkeers- en verzekeringszaken, alsook handels-en ondernemingsrecht.

Meester Jens Van Looy startte in oktober 2020 zijn stage op het kantoor.

U kan op ons kantoor terecht voor al uw juridische problemen. U zal in ons een onafhankelijke juridische partner vinden, die grondig en krachtdadig uw belangen zal verdedigen en uw juridische zaken, hoe complex ook, zal behartigen.

Kosten en Erelonen

De te betalen vergoeding is opgesteld uit enerzijds de kosten en anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat. Lees meer »