Menu

Advocaten

Luk Obbels

Luk Obbels studeerde in 1975 als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven.
Hij is advocaat aan de balie van Mechelen sedert 1975. Mr. Obbels is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Mechelen sedert '90 en curator bij de Rechtbank van Koophandel te Mechelen sedert '91.

Gary Garner

Gary Garner studeerde in 1990 als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Na een carrière gestart aan de balie van Turnhout is hij sedert '98 advocaat aan de balie van Mechelen. Mr. Garner is ervaren in het het burgerlijk recht in het algemeen, en het familierecht en aannemingsrecht in het bijzonder.

Kaylie Van den Bergh

Kaylie Van den Bergh studeerde in 2015 als Master in de Rechten aan de KU Leuven. Na haar stage te hebben aangevat in 2015 aan de balie van Antwerpen, is zij sedert oktober 2016 een meerwaarde in ons team als medewerkster en sedert december 2016 verbonden aan de balie van Mechelen. Zij vervoegde vanaf 01.01.2019 het kantoor als partner. Mr. Van den Bergh behartigt in het algemeen burgerlijke zaken en familiezaken in het bijzonder.

Hanne Van Scharen

Hanne Van Scharen voltooide haar opleiding in Antwerpen in 2017. Na een eerste stagejaar in Antwerpen, vervolgt Mr. Van Scharen thans haar stage in ons kantoor vanaf 01.09.2018, waarbij zij ons team versterking biedt in vele dossiers van voornamelijk algemeen burgerlijke aard.