Menu

Advocaten

Luk Obbels †

Luk Obbels studeerde in 1975 als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven.
Hij was advocaat aan de balie van Mechelen sedert 1975 en richtte zijn het kantoor op in Nijlen, gelegen te Bouwelsesteenweg 4b.

Mr. Obbels was tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Mechelen sedert '90 en curator bij de Rechtbank van Koophandel te Mechelen sedert '91.

Mr. Obbels overleed op 11 juli 2019 na een moedig gedragen ziekte.

Gary Garner

Gary Garner studeerde in 1990 als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Na een carrière gestart aan de balie van Turnhout is hij sedert '98 advocaat aan de balie van Mechelen.

Mr. Garner is ervaren in het het burgerlijk recht in het algemeen, en het familierecht en aannemingsrecht in het bijzonder.

Kaylie Van den Bergh

Kaylie Van den Bergh studeerde in 2015 als Master in de Rechten aan de KU Leuven. Na haar stage te hebben aangevat in 2015 aan de balie van Antwerpen, is zij sedert oktober 2016 een meerwaarde in ons team als medewerkster en sedert december 2016 verbonden aan de balie van Mechelen. Zij vervoegde vanaf 01.01.2019 het kantoor als partner.

Mr. Van den Bergh behartigt in het algemeen burgerlijke zaken en familiezaken en zaken van familiaal vermogensrecht in het bijzonder.

Hanne Van Scharen

Hanne Van Scharen voltooide haar opleiding in Antwerpen in 2017. Na een eerste stagejaar in Antwerpen, vervolgde Mr. Van Scharen haar stage in ons kantoor vanaf september 2018. In september 2020 werd zij opgenomen op het tableau en versterkt zij ons team als medewerkster. Zij behandelt diverse dossiers van zowel burgerlijke aard als in het bijzonder verkeers- en verzekeringsdossiers en zaken van economisch- en handelsrecht.

Jens Van Looy

Jens Van Looy studeerde in 2020 af aan de KU Leuven en startte zijn stage in het kantoor in oktober 2020.